Vodovi sestanki

Vodovi sestanki so eno urna tedenska srečanja otrok z vodnikom. Na vodovih sestankih se učijo raznih veščin in znanj, se družijo z vrstniki, se igrajo ter počnejo še mnogo drugih stvari.

Člane delimo v starostne skupine:

  • murni (M) – predšolski otroci (naš rod jih nima)
  • medvedki in čebelice (MČ) – od 6. do vključno 10. leta,
  • gozdovniki in gozdovnice (GG) – od 11. do vključno 15. leta,
  • popotniki in popotnice (PP) – od 16. do vključno 20. leta,
  • raziskovalci in raziskovalke (RR) – od 21. do vključno 27. leta,
  • grče – starejši od 27 let.